MEDIA EFEKT REM

V rámci projektu OP PIK reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012460 - MEDIA EFEKT – výzkum a vývoj strojní just-in-time výroby řízené technikou rozšířené reality, ve spolupráci s MENDELU, byl v naší společnosti vyvinut a implementován systém pro řízení strojírenské výroby.

Jedná se o komplexní technologii kontroly a řízení výroby prostřednictvím rozšířené reality, kdy jsou veškeré důležité informace zobrazované přímo na výrobních strojích, a to i v případě výpadku či poruchy. Aplikace v reálném čase informuje na úrovni provozního technika a manažerské úrovni o okamžitých stavech ve výrobě, provozních stavech všech strojů, míry rozpracovanosti zakázek, včetně odhadu času dokončení, míře zmetkovosti, efektivitě práce jednotlivých operátorů a dalších klíčových provozních charakteristikách. Prostřednictví vyvinutého softwaru zobrazení těchto klíčových identifikátorů v prostředí rozšířené reality je možno získat informace o stavech přímo průchodem ve výrobním procesu.

Software pro zobrazení výrobních ukazatelů prostřednictvím rozšířené reality

Pro nezávaznou konzultaci zavedení systému MEDIA EFEKT REM ve Vaší výrobě nás neváhejte kontaktovat.